Informationsträff med Kraftringen i församlingshemmet i Hallaröd torsdag 15/2 18.30.

Date:
Time: