Om höghastighetståg

Information om Höghastighetstågplanerna

Trafikverket planerar en ny bana för höghastighetståg 320 km/h genom Hallaröd. Detta skulle vara katastrofalt för både människor och värdefullt djurliv, och förstöra ett av Skånes sista större tysta områden.

Det finns en grupp inom Hembygdsföreningen som pratar med politiker, skickar inlagor och remissvar till Trafikverket. Bland annat: Länk till remissvar

Det finns grupper på Facebook som förmedlar information:

Hallarödsgruppen

https://www.facebook.com/groups/692029394815334

Skånegruppen

https://www.facebook.com/groups/851335535433708

Låt hela Sverige Leva

https://www.facebook.com/L%C3%A5t-Hela-Sverige-Leva-102344735429374

Aktuellt:

Klicka på länken nedan för information om aktiviteter inför International Bat Night 2021!

Släck dit uteljus

Trafikverket håller i en inventering av fladdermusarter sommaren 2021. Det är viktigt att inventerarna kan göra ett bra arbete. Länk till pdf med Info om Inventeringen