Om höghastighetståg


Varför diskuteras järnvägsdraggning bara i Svenska Dagblandet och Norra Skåne?

Bifogar dessa artiklar:

https://www.nsk.se/debatt/bygg-inte-snabbt-och-billigt-genom-ororda-naturomraden/

https://www.svd.se/a/LlBx4Q/inga-fler-barriarer-genom-skane-skriver-debattorer

Resandet på stambanan i Skåne avtar betydligt norr om Höör, därav förslaget att bara bygga nya spår Malmö-Höör.

I England har beslut tagits att dra ner på utbyggnaden av järnväg för högre hastigheter.

 Redovisning av regeringsuppdrag

Sid 66 – Alternativa förslag dragning av nya spår.

TRV har även gjort en utredning av alternativ att bygga i ny sträckning (jungfrulig mark). Ej slutförd – avslutades då HHB projektet avbröts

De fem kvarstående lokaliseringsalternativen framgår av Figur 1.  

Med vänlig hälsning

Torsten Werner

Bilagor:
Redovisning av regeringsuppdraget FULLTEXT02

202304 PM Utkast Förslag till rangordning av kvarstående lokaliseringsalternativ


Utvärdering av ny dragning

Allmänt möte 2023-10-18 kl 19:00 i hembygdsgården.

TRV har gjort en uppskattning av kostnaden i sin rapport till Regeringen

Det billigaste alternativet är att bygga över jungfrulig mark.
De gamla alternativen från HHB utredningen har dammats av och huvudalternativet är den blå sträckningen. Se mailet nedan från Maria Wedin.
FÖRSLAGET HAR EN SLAGSIDA OCH VÅR NÄRMILJÖ ÄR PRESENTERAT SOM DET BÄSTA ALTERNATIVET.
Visserligen byggd för 250 km/tim, men lika katastrofalt för den åverkan som en järnväg medför.
Förslaget är illa underbyggt.
Torsten Werner
2023-10-03

Länk till dokument PM Utkast Förslag till Rangordning av kvarstående lokaliseringsalternativ, ej färdigställd handling


Information om Höghastighetstågplanerna

Trafikverket planerar en ny bana för höghastighetståg 320 km/h genom Hallaröd. Detta skulle vara katastrofalt för både människor och värdefullt djurliv, och förstöra ett av Skånes sista större tysta områden.

Det finns en grupp inom Hembygdsföreningen som pratar med politiker, skickar inlagor och remissvar till Trafikverket. Bland annat: Länk till remissvar

Det finns grupper på Facebook som förmedlar information:

Hallarödsgruppen

https://www.facebook.com/groups/692029394815334

Skånegruppen

https://www.facebook.com/groups/851335535433708

Låt hela Sverige Leva

https://www.facebook.com/L%C3%A5t-Hela-Sverige-Leva-102344735429374

Aktuellt:

Klicka på länken nedan för information om aktiviteter inför International Bat Night 2021!

Släck dit uteljus

Trafikverket håller i en inventering av fladdermusarter sommaren 2021. Det är viktigt att inventerarna kan göra ett bra arbete. Länk till pdf med Info om Inventeringen