Sätt Hallaröd på kartan!

 Välkommen till Hallaröd.

Aktuellt – nyheter först 

230312 -Hemsidan fungerar igen!!
Efter att ett fel uppstod på hemsidan under hösten 2022 så har ingen information kunnat läggas in.
Nu är det tillrättat och ny information kommar att läggas till så fort det bara går .


Välkommen med information som kan förmedlas till alla.